Geocultural data Knislinge Östra Göinge kommun

Begravningsplats (14)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Pestkyrkogård, 80x40 m (NÖ-SV). Markerad som "Ny kyrkogård" påkarta från år 1834. År 1974 på ek. kartan fortfarande utlagd somsamfällighet. Idag till stor del bebyggd med nya villor. Orördapartier finns i trädgårdar samt längst i Ö.

Heritage Hunter

Första upptäckare
ika_aepel@hotmail.com
Scout (0)
5
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Knislinge

Fornlämningsliknande lämning (83)

Fornlämningsliknande lämning, 20 m i diam och 1.25 m h. 1/4avgrävd i NV (markväg). Belamrad med röjningssten. Röjningsröse?

Geocultural data Knislinge

Fyndplats (133)

Fyndplats för slagen flinta. Framkom vid en arkeologisk utredning 2016. (RAÄ dnr 3.4.2-6447-2016)

Geocultural data Knislinge

Dopfunt, (4)

Konstverk Odaterad Fotograf: Lennart Karlsson, SHM

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar