Geocultural data Knislinge Östra Göinge kommun

Gravfält (6)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Gravfält, 130x40 m (NNV-SSÖ), bestående av 13 fornlämningar,vilka utgöres av 2 domarringar, 3 skeppssättningar, 5 restastenar, 1 röse och 2 runda stensättningar. Domarringarna är 7resp 5.5 m i diam och består av vardera 9 klumpstenar, 0.4-0.7m st och 0.2-0.5 m h. Skeppssättningarna är 9 resp 10 m l (N-S)och 3 resp 4 m br. Den ena består av 5 resta stenar (varav 1starkt lutande), 0.3-0.7 m h, 0.4- 0.6 m br och 0.3-0.4 m tjsamt 2 kullfallna stenar, 0.6-0.8 m l. Den andraskeppsättningen består av 4 resta stenar samt 2 starkt lutandestenar, 0.4-0.7 m h, 0.4-0.5 m br och 0.3-0.4 m tj. I varderaänden en liggande stävsten, 1 m l, 0.5 m br och 0.2 m h (N),resp 1 m l, 0.4 m br och 0.2 m h (S). Den tredjeskeppssättningen har endast 3 stenar kvar i S, resta, 0.2-0.4 mh, 0.2-0.4 m br och 0.1-0.25 m tj. De resta stenarna är 0.6-2.1m h, 0.5-1.2 m br och 0.5-0.6 m tj. 2 av dem utgör möjligenrest av en domarring. Röset är 11 m i diam och 0.8-1.2 m h, medövermossade stenar, 0.25- 0.5 m st. I mitten en grop, 2 m idiam och 0.4 m dj. De runda stensättningarna är 3 m i diam och0.2 m h. Övertorvade. En korsas av stig, varvid 0.2-0.35 m ststenar har blivit synliga. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. ATA, dnr 4496/53 (F Johnsson) + 3727/44 (P Johnsson)+ C Henning,karta 1:125; Krön av stenig moränrygg. Skogsmark (tall). Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Knislinge

Stensättning (15)

1/Stensättning, rund, 8 m i diam och 0.2 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar, 0.15-0.25 m st. 1 m […]

Geocultural data Knislinge

Stenkammargrav

Hällkista, plats för. Här låg en hällkista, enligt olikauppgifter 10 alternativt 19 fot l (NV-SÖ), 4 fot br och 3 […]

Geocultural data Knislinge

Ben av ben bränt (2)

Påsnummer: 11589:10

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar