Geocultural data Knislinge Östra Göinge kommun

Hög (50)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Hög, 14 m i diam och 1.5 m h. I ytan talrika stenar, 0.2-1 m st.I mitten en grop, 2 m i diam och 0.1 m dj. Högen täktskadad iNV-V kanten.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Knislinge

Stensättning (12)

Stensättning, rund, 17 m i diam och 0.6 m h. Övertorvad. Planovansida med ett flertal sekundära stenar, 0.5-1 m st. […]

Geocultural data Knislinge

Flygel (3)

Under 1700-talet ägde flera ombyggnader rum. Vid seklets mitt tillkom de båda envånings bostadsflyglarna samt även ett antal ekonomibyggnader av […]

Geocultural data Knislinge

Hällristning (55)

1/Hembygdsgård. Parstuga, 5.5 m br och 21 m l (NV-SÖ) och ca 6 mh. Vitputsad fasad under sadeltak av enkupigt […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar