Geocultural data Knislinge Östra Göinge kommun

Hällristning (55)

Swedish National Heritage Board

Beskrivning

1/Hembygdsgård. Parstuga, 5.5 m br och 21 m l (NV-SÖ) och ca 6 mh. Vitputsad fasad under sadeltak av enkupigt tegel. Tidigareklockareboställe, uppfört omkring 1780. Ö uthuslängan är 10x6 m(SSV-NNÖ) och ca 6 m h, av liggande timmer under tegeltak.Tidigare brygghus. V uthuslängan är en vinkelbyggnad, 19x18 m(NÖ-SV och NV-SÖ), 7 m br och ca 6 m h, av liggande timmerunder spåntak. På gårdsplanen finns en brunn och en vandring.Framför boningshuset är en stenläggning synlig intill 4 m breddav 0.05-0.7 m st stenar. Byggnadsminne 26.11 1968. 4.5 m S omÖ uthuslängans SV hörn är: 2/Skålgropsförekomst. På ovansidanav en sten, 0.7x0.5 m (Ö-V) och 0.25 m h, finns 20 skålgropar,3-6 cm i diam och 0.5-4 cm dj. Sannolikt naturbildningar. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Swedish National Heritage Board

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Knislinge

Hög (49)

1/Hög, ursprungligen ca 25 m i diam, 1.8 m h. I ytan talrikastenar, 0.2-1 m st. N till Ö delen […]

Geocultural data Knislinge

Stenkammargrav

Hällkista, plats för. Här låg en hällkista, enligt olikauppgifter 10 alternativt 19 fot l (NV-SÖ), 4 fot br och 3 […]

Geocultural data Knislinge

Område med fossil åkermark (2)

Fossil åkermark, ca 330×100-150 m (NNÖ-SSV). Inom området finnsett 50-tal, delvis övermossade röjningsrösen, 2-4 m i diam och0.2- 0.5 m […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar