Geocultural data Knislinge Östra Göinge kommun

Kvarn (12)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Kvarn, plats för. På kartor från 1696 och 1707 kallad "Brohus"och på 1701 års karta "Möllan". Enligt DAL omnämns Brohuset år 1658. Området för kvarnen ligger på södra sidan av nuvarande väg 120 i NV-SO riktning och är 22-46 m x 110 m, den smalaste delen i SO. Här påträffades 2019: 4 gropar, 11 stenkonstruktioner varav en kan vara ett spisröse samt en härd. Nere i den södra delen, invid Almaån låg inom en 15 x 30 m stor yta en samling med över 200 stora stenar som kan ha använts för att göra fördämningar och rännor till kvarnen. Vid förundersökning 2020 kunde flera byggnadselement från kvarnmiljön konstateras, där bland en stengrund till hjulmölla , åfåra och gravhjuls hus. Vidare påträffades även vad som tolkas vara en äldre skvaltkvarn söder om hjulmöllan. Även en möjlig stenkantad väg ledande fram till ett stenfundament för lastplats från platån till kvarnens ovanvåning hittades. Vid förundersökningen insamlades det fynd av glas, keramik och järnföremål.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Knislinge

Hällristning (13)

Skålgropsförekomst, 0,3×0,1 m st (VNV-ÖSÖ), bestående av 2 skålgropar. Dessa är 4 cm i diam och 0,3-0,4 cm dj, belägna […]

Geocultural data Knislinge

Bytomt/gårdstomt (5)

By/gårdstomt, ca 270×100-200 m (NÖ-SV). Hjärsåslillas gamlabytomt enligt 1838 års karta. Tomten bebyggd 1993. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information […]

Geocultural data Knislinge

Hällristning (55)

1/Hembygdsgård. Parstuga, 5.5 m br och 21 m l (NV-SÖ) och ca 6 mh. Vitputsad fasad under sadeltak av enkupigt […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar