Geocultural data Knislinge Östra Göinge kommun

Röse (33)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1/Röse, 15 m i diam och 1.5 m h, av 0.2-1.0 m st stenar. Ställviskantkedja av 0.3-1.0 m st stenar. I SSV möjligen rester avdubbla kantkedjor. 1 m S om rösets mitt är ett jordfast block,2x1.5 m (Ö-V) och 0.7 m h. I Ö kanten ligger 2 block, 1.5 resp1 m st. Rösets form är oregelbunden, ytan är omrörd och skadad.17 m SSÖ om nr 1 är: 2/Stensättning, rund, 6 m i diam och 0.3m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0.3-0.4 m st.Mellan nr 1 och nr 2 finns svåravgränsade stenpackningar.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Knislinge

Stensättning (168)

1/Stensättning, rund, 8 m i diam och 0.2 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar, 0.15-0.25 m st. 1 m […]

Geocultural data Knislinge

Hällristning (13)

Skålgropsförekomst, 0,3×0,1 m st (VNV-ÖSÖ), bestående av 2 skålgropar. Dessa är 4 cm i diam och 0,3-0,4 cm dj, belägna […]

Geocultural data Knislinge

EKONOMIBYGGNAD (3)

Under 1700-talet ägde flera ombyggnader rum. Vid seklets mitt tillkom de båda envånings bostadsflyglarna samt även ett antal ekonomibyggnader av […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar