Geocultural data Knislinge Östra Göinge kommun

Hällristning (85)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Skålgropsförekomst i block, 4x3.25 m st och 0.8 m h. På krönet avstenens jämna, sluttande ovansida är minst 4 skålgropar, 4-6 cmi diam och 0.2-0.5 cm dj. Vittrade. En del röjningssten påfördblocket.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Knislinge

Byggnad annan (2)

Gårdsanläggning, bestående av manbyggnad, 6×24 m (NV-SÖ), avliggande timmer under sadeltak av enkupigt tegel. NV halvan avbyggnaden är 1.5 plan, […]

Geocultural data Knislinge

Knislinge kyrka (3)

? ?

Geocultural data Knislinge

Fornlämningsliknande lämning (83)

Fornlämningsliknande lämning, 20 m i diam och 1.25 m h. 1/4avgrävd i NV (markväg). Belamrad med röjningssten. Röjningsröse?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar