Geocultural data Knislinge Östra Göinge kommun

EKONOMIBYGGNAD (5)

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Under 1700-talet ägde flera ombyggnader rum. Vid seklets mitt tillkom de båda envånings bostadsflyglarna samt även ett antal ekonomibyggnader av gråsten och tegel vilka parvis flankerar uppfarten. Av dessa är ladugården och logen uppförda 1757-60, stallet och vagnsboden 1775-76. KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Spacegoat
Vandrare (128)
3
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Knislinge

Fångstanläggning övrig

1/Kvarn, plats för. Enligt lantmäterikarta ”Frälse Qwarn till2/Fiskeanläggning, fast, för laxfiske – markerad på karta från år1809. OBS. Fritexterna är […]

Geocultural data Knislinge

Hällristning (2)

Skålgropsförekomst i block, 3.3×2.1 m och 0.9 m h, bestående av 2skålgropar, 5 cm i diam och 0.5-1 cm dj, […]

Geocultural data Knislinge

Bytomt/gårdstomt (8)

Bytomt, ca 410×110-260 m (N-S). Knislinges gamla bytomt enligt 1786 års karta. Tomten bebyggd 1993. Se även Raä nr 67:2. […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar