Geocultural data Knislinge Östra Göinge kommun

Gravfält (176)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Gravfält, 110x80 m (NV-SÖ), bestående av 26 fornlämningar. Dessautgöres av 1 hög och ca 25 resta stenar, 10 av dessa kullfallna.Högen är 15 m i diam och 1.8 m h, försedd med mittsten, 0.7 m hoch 0.6 m tj (sentida ?). De resta stenarna är 0.35-2.5 m hoch 0.5-1.5 m tj. Av dessa synes flera ingå i skadadeanläggningar. Inom svingården är marken starkt ombökad. Vid1993 års inventering räknades antalet resta stenar (inklusivekullfallna) till 19 st. Enligt tradition skall gravfältetursprungligen innehållit ett större antal resta stenar.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Knislinge

Hembygdsgård

1/Hembygdsgård. Parstuga, 5.5 m br och 21 m l (NV-SÖ) och ca 6 mh. Vitputsad fasad under sadeltak av enkupigt […]

Geocultural data Knislinge

Vägmärke (95)

Väghållningssten, granit, 0.5 m h, 0.45 m br och 0.15 m tj. PåÖSÖ sidan är inhugget: T.C.S. / K. S. […]

Geocultural data Knislinge

Bytomt/gårdstomt (4)

By/gårdstomt, ca 300×200 m (NNÖ-SSV). Området för Vanås slottenligt karta från år 1800. Tomten bebyggd 1993. Äldstaskriftliga belägg enligt DAL: […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar