Geocultural data Hanaskog

Minnesmärke (106)

Minnessten, uppgift om. Enligt P Johnsson: ”Minnessten. En mindresten finnes upprest öster om vägen söder om Kviinge backe. Enperson blev […]

Geocultural data Hanaskog

Område med fossil åkermark (36)

Fossil åkermark, ca 110×80 m (NNÖ-SSV), bestående av ett 50-tal,till stor del övermossade/övertorvade röjningsrösen, 2-5 m i diamoch 0.1-0.3 m […]

Geocultural data Hanaskog

Stensättning (297)

Stensättning ?, rund, 8 m i diam och 0.2 m h. Fyllning av 0.15-0.25 m st stenar, enstaka intill 0.5 […]

Geocultural data Hanaskog

Lägenhetsbebyggelse (111)

Lägenhetsbebyggelse, torp, ca 50x40m. Bebyggelserester i form av 1 öppen kallmurad brunn och 1 murrest. V därom är en plan […]

Geocultural data Hanaskog

Vägmärke (135)

Milstolpe, granit, 0.6 m h, 0.3 m br och 0.1 m tj. På NÖ sidan ärinhugget: 1/4 M / 1832 […]

Geocultural data Hanaskog

Minnesmärke (86)

Minnessten, 0.55 m h, 0.8 m br (Ö-V) och 0.3 m h. På N sidan ären plan yta, 0.8×0.55 m […]

Geocultural data Hanaskog

Fossil åker (91)

Fossil åker, ca 70×30 m (N-S), bestående av minst 8 röjningsrösen, 2-5 m diam, ca 0,4-0,7 m h, ingående stenar […]

Geocultural data Hanaskog

Röjningsröse (16)

Röjningsröse, ej närmare beskrivet. Framkom vid arkeologisk utredning 2014. (RAÄ dnr 3.4.2-2756-2014)

Geocultural data Hanaskog

Vägmärke (132)

Milstolpe, kalksten, 1 m h, 0.5 m br (NNÖ-SSV) och 0.14 m tj.Avsmalnande upptill och med profilerat överstycke. På Ö […]

Geocultural data Hanaskog

Minnesmärke (85)

Minnessten, flyttblock, 2.5 m st och 1.8 m h. På ÖNÖ sidan är entämligen slät yta. Här är inristat: LILLE […]

Geocultural data Hanaskog

Grav – uppgift om typ saknas (10)

Boplatslämningar, undersökta och borttagna 1989 i samband med VA-schaktningar. 2 härdar, 0.6-0.7 m st, påträffades samt 1stenpackning, som endast marginellt […]

Geocultural data Hanaskog

Röjningsröse (15)

Röjningsröse, 2 st, 2-3 m i diam och 0,3 m h, delvis övertorvade. Ingående stenar 0,2-0,3 m st. Avstånd mellan […]

Geocultural data Hanaskog

Lägenhetsbebyggelse (107)

Torplämning. Rest av torp, backstuga el liknande. Kallmurad grund, i N ingrävd i backe (källare eller backstuga). Storlek 5 m […]

Geocultural data Hanaskog

Röjningsröse (14)

Röjningsröse, 5 m i diam, 0,7 m h, ingående stenar 0,2-1,0 m st, de största sekundärt påförda. Stenröjd yta N […]

Geocultural data Hanaskog

Fossil åker (90)

Fossil åker, ca 50×40 m (N-S), bestående av minst 10 röjningsrösen av skiftande form och storlek. Upp till 4 m […]

Geocultural data Hanaskog

Lägenhetsbebyggelse (106)

Uppgift om hus på karta Hanaskog Laga skifte 1837, sannolikt samma som på karta Hanaskog Geometrisk avmätning 1741 heter Kråkehuset. […]

Geocultural data Hanaskog

Fossil åker (89)

Fossil åker, ca 25×25 m (N-S), bestående av minst 3 odlingsrösen, 2-4 m, diam, 0,1-0,2 m h, delvis övertorvade. Stenröjd […]

Geocultural data Hanaskog

Vägmärke (99)

1/Väghållningssten, granit, 0.25 m h, 0.4 m br och 0.1 m tj. Påden NÖ sidan är inhugget: K. N – […]