Geocultural data Hanaskog Östra Göinge kommun

Minnesmärke (106)

Swedish National Heritage Board

Beskrivning

Minnessten, uppgift om. Enligt P Johnsson: "Minnessten. En mindresten finnes upprest öster om vägen söder om Kviinge backe. Enperson blev där vid tiden för sekelskiftet ihjälslagen ".Stenen kan ej återfinnas. Ej heller känd av lokalbefolkningen. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Pehr Johnsson: "Vägar och vägmärken i Östra Göinge", s 27(1944); A memorial stone, an indication. According to P Johnsson: "The memorial stone. A memorial was raised east of the road south of Kviinge. One person became there at the time of the turn of the century the Relief Act. "The stone cannot be found. Neither known by the locals. OBS. Free-external is not quality assured. Information may be missing or incorrect. Pehr Johnsson: “Roads and Road Signs in Östra Göinge,” p 27 (1944); Swedish National Heritage Board

Heritage Hunter

Första upptäckare
FamBaeck
Scout (0)
1
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hanaskog

Fyndplats (12)

Fyndplats för tunnackig, ljusgrå, välslipad flintyxa, 27.5 cm l,6.2 cm be vid eggen, 4.7 cm br vid basen och 3.2 […]

Geocultural data Hanaskog

Röjningsröse (14)

Röjningsröse, 5 m i diam, 0,7 m h, ingående stenar 0,2-1,0 m st, de största sekundärt påförda. Stenröjd yta N […]

Geocultural data Hanaskog

Fossil åker (7)

Röjningsröseområde, uppgift om, enligt tidigare inventering. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Riksantikvarieämbetet

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar