Geocultural data Hanaskog Östra Göinge kommun

Fossil åker (91)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Fossil åker, ca 70x30 m (N-S), bestående av minst 8 röjningsrösen, 2-5 m diam, ca 0,4-0,7 m h, ingående stenar ca 0,2-0,5 m st, delvis övertorvade. I anslutning till rösena är en jordhög, ca 4 m i diam och 1 m h, vilken tolkas ha samband med den järnväg som avgränsar området i Ö. Fler jordhögar finns N om röjningsröseområdet. Stenröjda ytor mellan rösena. Framkom vid arkeologisk utredning år 2014. (RAÄ dnr 3.4.2-2756-2014)

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hanaskog

Härd (2)

Boplatslämning, 1 härd, 1.1 m i diam, undersökt och borttagen isamband med VA-schaktning. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan […]

Geocultural data Hanaskog

Vägmärke (99)

1/Väghållningssten, granit, 0.25 m h, 0.4 m br och 0.1 m tj. Påden NÖ sidan är inhugget: K. N – […]

Geocultural data Hanaskog

Område med fossil åkermark

Fossil åkermark, ca 110×80 m (NNÖ-SSV), bestående av ett 50-tal,till stor del övermossade/övertorvade röjningsrösen, 2-5 m i diamoch 0.1-0.3 m […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar