Geocultural data Hanaskog Östra Göinge kommun

Vägmärke (99)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1/Väghållningssten, granit, 0.25 m h, 0.4 m br och 0.1 m tj. Påden NÖ sidan är inhugget: K. N - 2 / 1/1280 M l 2 ! 3 Mr / S NS Asfalten från trottoaren går upp en bit och döljer delvissista raden. Omedelvart NV om nr 1 är 2/Väghållningssten,granit, 0.35 m h, 0.4 m br och 0.15 m tj. På den NÖ sidan ärinhugget: T.S.S. / QVIINGE / N:o 4 2/3 Mt= Skiss iinventeringsboken.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hanaskog

Röjningsröse (16)

Röjningsröse, ej närmare beskrivet. Framkom vid arkeologisk utredning 2014. (RAÄ dnr 3.4.2-2756-2014)

Geocultural data Hanaskog

Tremannasten, Gränsmärke

Gränsmärke, granit, 0.6 m h, 0.6 m br vid basen och 0.3 m tj. Påden tämligen släta NV sidan finns […]

Geocultural data Hanaskog

Överförd

Numret registrerat som Sörby sn nr 20, se detta RAÄ-nr. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar