Geocultural data Hanaskog Östra Göinge kommun

Lägenhetsbebyggelse (107)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Torplämning. Rest av torp, backstuga el liknande. Kallmurad grund, i N ingrävd i backe (källare eller backstuga). Storlek 5 m Ö-V, ca 12 m N-S. En rest av mellanvägg alternativt spisröse. Inga markeringar på platsen på tillgängligt kartmaterial. Framkom vid arkeologisk utredning 2014. (RAÄ dnr 3.4.2-2756-2014)

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hanaskog

Vägmärke (5)

1/Väghållningssten, granit, 0.25 m h, 0.4 m br och 0.1 m tj. Påden NÖ sidan är inhugget: K. N – […]

Geocultural data Hanaskog

Röjningsröse (11)

Block med odlingssten, ca 1 m i diam. Ej övertorvade. Framkom vid arkeologisk utredning 2014. (RAÄ dnr 3.4.2-2756-2014)

Geocultural data Hanaskog

Boplats (114)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 200×20 (NNV-SSÖ), bestående av gropar och stolphål. Framkom vid arkeologisk utredning år 2016. (RAÄ dnr […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar