Geocultural data Hanaskog Östra Göinge kommun

Vägmärke (7)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1/Väghållningssten, granit, 0.25 m h, 0.4 m br och 0.1 m tj. Påden NÖ sidan är inhugget: K. N - 2 / 1/1280 M l 2 ! 3 Mr / S NS Asfalten från trottoaren går upp en bit och döljer delvissista raden. Omedelvart NV om nr 1 är 2/Väghållningssten,granit, 0.35 m h, 0.4 m br och 0.15 m tj. På den NÖ sidan ärinhugget: T.S.S. / QVIINGE / N:o 4 2/3 Mt= Skiss iinventeringsboken. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. 1 m SV om vägkant och omedelbart invid kyrkogårdsmur. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hanaskog

Vägmärke (4)

Milstolpe kalksten, 1 m h, 0.5 m br (NÖ-SV) och 0.12 m tj.Avsmalnande upptill med profilerat överstycke. Står i postament,1.8×1.8 […]

Geocultural data Hanaskog

Vägmärke (99)

1/Väghållningssten, granit, 0.25 m h, 0.4 m br och 0.1 m tj. Påden NÖ sidan är inhugget: K. N – […]

Geocultural data Hanaskog

Grav – uppgift om typ saknas (10)

Boplatslämningar, undersökta och borttagna 1989 i samband med VA-schaktningar. 2 härdar, 0.6-0.7 m st, påträffades samt 1stenpackning, som endast marginellt […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar