Geocultural data Hanaskog Östra Göinge kommun

Område med fossil åkermark (36)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Fossil åkermark, ca 110x80 m (NNÖ-SSV), bestående av ett 50-tal,till stor del övermossade/övertorvade röjningsrösen, 2-5 m i diamoch 0.1-0.3 m h, av 0.15-0.35 m st stenar.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hanaskog

Fossil åker (7)

Röjningsröseområde, uppgift om, enligt tidigare inventering. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Riksantikvarieämbetet

Geocultural data Hanaskog

Kalkmålning,

* angående Fjälkingegruppen se Banning K 1976 ff IV s 51 ff

Geocultural data Hanaskog

Stensättning (297)

Stensättning ?, rund, 8 m i diam och 0.2 m h. Fyllning av 0.15-0.25 m st stenar, enstaka intill 0.5 […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar