Geocultural data Hanaskog Östra Göinge kommun

Lägenhetsbebyggelse (111)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Lägenhetsbebyggelse, torp, ca 50x40m. Bebyggelserester i form av 1 öppen kallmurad brunn och 1 murrest. V därom är en plan yta som kan ha utgjort gårdsplan. På karta Kviinge Laga skifte år 1837 finns här en gård markerad med tre byggnader. Framkom vid arkeologisk utredning år 2014. (RAÄ dnr 3.4.2-2756-2014). Vid arkeologisk förundersökning 2017 konstaterades lämningar efter norra längan med spisröse och västra längan. Den historiska kartanalysen visar att torpets kallades Ekelund.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hanaskog

Fossil åker (90)

Fossil åker, ca 50×40 m (N-S), bestående av minst 10 röjningsrösen av skiftande form och storlek. Upp till 4 m […]

Geocultural data Hanaskog

Område med fossil åkermark (36)

Fossil åkermark, ca 110×80 m (NNÖ-SSV), bestående av ett 50-tal,till stor del övermossade/övertorvade röjningsrösen, 2-5 m i diamoch 0.1-0.3 m […]

Geocultural data Hanaskog

Vägmärke (3)

Gästgivaresten, kalksten, 0.9 m h, 0.7 m br (NNÖ-SSV) och 0.12 mtj. Avsmalnande och rundad upptill. På Ö sidan är […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar