Geocultural data Hanaskog Östra Göinge kommun

Stensättning (297)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Stensättning ?, rund, 8 m i diam och 0.2 m h. Fyllning av 0.15-0.25 m st stenar, enstaka intill 0.5 m st. I Ö kanten ett block,1 m l (NÖ-SV), 0.4 m br och synligt 0.2 m h. Röjningsröse? -ligger inom raä nr 21, fossil åkermark.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hanaskog

KVIINGE KYRKA

Byggnad Odaterad

Geocultural data Hanaskog

Bytomt/gårdstomt (3)

By/gårdstomt, ca 260×150-400 m (NV-SÖ). Kviinge gamla bytomt enligt 1707 års ägomätningskarta. Tomten är till största delen bebyggd 1993, i […]

Geocultural data Hanaskog

Vägmärke (99)

1/Väghållningssten, granit, 0.25 m h, 0.4 m br och 0.1 m tj. Påden NÖ sidan är inhugget: K. N – […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar