Geocultural data Hanaskog Östra Göinge kommun

Lägenhetsbebyggelse (106)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Uppgift om hus på karta Hanaskog Laga skifte 1837, sannolikt samma som på karta Hanaskog Geometrisk avmätning 1741 heter Kråkehuset. Belägen inom igenvuxen mark, platsen övervuxen med snår och kunde därför inte besiktigas. Framkom vid arkeologisk utredning 2014. (RAÄ dnr 3.4.2-2756-2014)

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hanaskog

Fyndplats (12)

Fyndplats för tunnackig, ljusgrå, välslipad flintyxa, 27.5 cm l,6.2 cm be vid eggen, 4.7 cm br vid basen och 3.2 […]

Geocultural data Hanaskog

Område med fossil åkermark (36)

Fossil åkermark, ca 110×80 m (NNÖ-SSV), bestående av ett 50-tal,till stor del övermossade/övertorvade röjningsrösen, 2-5 m i diamoch 0.1-0.3 m […]

Geocultural data Hanaskog

Vägmärke (4)

Milstolpe kalksten, 1 m h, 0.5 m br (NÖ-SV) och 0.12 m tj.Avsmalnande upptill med profilerat överstycke. Står i postament,1.8×1.8 […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar