Geocultural data Hanaskog Östra Göinge kommun

Minnesmärke (85)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Minnessten, flyttblock, 2.5 m st och 1.8 m h. På ÖNÖ sidan är entämligen slät yta. Här är inristat: LILLE MATS Lille Mats varen beryktad snapphanehövding i Hässleholmstrakten. Enligt 1972års inventering uppgav ortsbefolkningen att någon stenhuggaregjort inskriptionen.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hanaskog

Tremannasten, Gränsmärke

Gränsmärke, granit, 0.6 m h, 0.6 m br vid basen och 0.3 m tj. Påden tämligen släta NV sidan finns […]

Geocultural data Hanaskog

Boplats (114)

Boplats, undersökt och borttagen, ca 200×20 (NNV-SSÖ), bestående av gropar och stolphål. Framkom vid arkeologisk utredning år 2016. (RAÄ dnr […]

Geocultural data Hanaskog

Område med fossil åkermark (36)

Fossil åkermark, ca 110×80 m (NNÖ-SSV), bestående av ett 50-tal,till stor del övermossade/övertorvade röjningsrösen, 2-5 m i diamoch 0.1-0.3 m […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar