Geocultural data Hanaskog Östra Göinge kommun

Röjningsröse (14)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Röjningsröse, 5 m i diam, 0,7 m h, ingående stenar 0,2-1,0 m st, de största sekundärt påförda. Stenröjd yta N om röset. Framkom vid arkeologisk utredning 2014. (RAÄ dnr 3.4.2-2756-2014)

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hanaskog

Fossil åker (91)

Fossil åker, ca 70×30 m (N-S), bestående av minst 8 röjningsrösen, 2-5 m diam, ca 0,4-0,7 m h, ingående stenar […]

Geocultural data Hanaskog

Fossil åker (89)

Fossil åker, ca 25×25 m (N-S), bestående av minst 3 odlingsrösen, 2-4 m, diam, 0,1-0,2 m h, delvis övertorvade. Stenröjd […]

Geocultural data Hanaskog

Ballingstorpsgården (2)

Kviinge 6:2. Byggnadsminne. Kringbyggd, 4-längad gård med boningshuset i N, ladugård/stall i V, loge i S och hönshus samt drängkammare […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar