Geocultural data Hanaskog Östra Göinge kommun

Grav – uppgift om typ saknas (10)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Boplatslämningar, undersökta och borttagna 1989 i samband med VA-schaktningar. 2 härdar, 0.6-0.7 m st, påträffades samt 1stenpackning, som endast marginellt berördes av arbetet ochdärföt kvarligger. Bedömdes kunna utgöra rest av utplöjd grav.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hanaskog

Ballingstorpsgården

Kviinge 6:2. Byggnadsminne. Kringbyggd, 4-längad gård med boningshuset i N, ladugård/stall i V, loge i S och hönshus samt drängkammare […]

Geocultural data Hanaskog

Röjningsröse (14)

Röjningsröse, 5 m i diam, 0,7 m h, ingående stenar 0,2-1,0 m st, de största sekundärt påförda. Stenröjd yta N […]

Geocultural data Hanaskog

Minnesmärke (86)

Minnessten, 0.55 m h, 0.8 m br (Ö-V) och 0.3 m h. På N sidan ären plan yta, 0.8×0.55 m […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar