Geocultural data Hanaskog Östra Göinge kommun

Fossil åker (90)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Fossil åker, ca 50x40 m (N-S), bestående av minst 10 röjningsrösen av skiftande form och storlek. Upp till 4 m diam och 0,4 m h, av ingående stenmaterial 0,2-0,5 m st, delvis övertorvade. Några i anslutning till mindre block. Antydan till stenröjda ytor runt rösena. Framkom vid arkeologisk utredning år 2014. (RAÄ dnr 3.4.2-2756-2014)

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hanaskog

Vägmärke (4)

Milstolpe kalksten, 1 m h, 0.5 m br (NÖ-SV) och 0.12 m tj.Avsmalnande upptill med profilerat överstycke. Står i postament,1.8×1.8 […]

Geocultural data Hanaskog

Ballingstorpsgården (2)

Kviinge 6:2. Byggnadsminne. Kringbyggd, 4-längad gård med boningshuset i N, ladugård/stall i V, loge i S och hönshus samt drängkammare […]

Geocultural data Hanaskog

Bytomt/gårdstomt (3)

By/gårdstomt, ca 260×150-400 m (NV-SÖ). Kviinge gamla bytomt enligt 1707 års ägomätningskarta. Tomten är till största delen bebyggd 1993, i […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar