Geocultural data Hanaskog Östra Göinge kommun

Kumlebro, Bro

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Stenbro, 39 m l (NNV-SSÖ) 6 m br och 5 m h.. Två spann. Byggd avtuktad gråsten. Stenpelare i kanterna. Räcke av järnräls. På enav stenpelarna står årtalet 1889. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. ATA, dnr 2519/1953 (H Olsson- "Kumle bro") -- LMV, Kristianstad:Kviinge 1-2:1, år 1701 + Knislinge 12, år 1696. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Hanaskog

Vägmärke (4)

Milstolpe kalksten, 1 m h, 0.5 m br (NÖ-SV) och 0.12 m tj.Avsmalnande upptill med profilerat överstycke. Står i postament,1.8×1.8 […]

Geocultural data Hanaskog

Fossil åker (91)

Fossil åker, ca 70×30 m (N-S), bestående av minst 8 röjningsrösen, 2-5 m diam, ca 0,4-0,7 m h, ingående stenar […]

Geocultural data Hanaskog

Område med fossil åkermark (36)

Fossil åkermark, ca 110×80 m (NNÖ-SSV), bestående av ett 50-tal,till stor del övermossade/övertorvade röjningsrösen, 2-5 m i diamoch 0.1-0.3 m […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar