Geocultural data Danmark

Linnés naturaliemuseum

Linnés naturaliemuseum är ett tidigare privat historiskt museum på Linnés Hammarby, 15 kilometer sydost om Uppsala. Linnés naturaliemuseum är en […]

Geocultural data Danmark

LINNÉS HAMMARBY

1758 köpte Carl von Linné gården. Han ville ha ett boende på landet, som en tillflyktsort från Uppsalas osunda och […]

Geocultural data Danmark

LINNÉS MUSEIBYGGNAD

1769 lät Linné bygga det lilla stenhuset med ett enda rum på höjden bakom huvudbyggnaden. Anledningen säga vara att han […]

Geocultural data Danmark

Röjningsröse (3)

Röjningsröse, ca 6 m diam. Påträffad vid arkeologisk förundersökning 2014. (RAÄ dnr 3.4.2-1780-2015)

Geocultural data Danmark

Stensättning (47)

Stensättning, närmast rund ca 4 m diam och 0,1-0,2 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,2-0,3 m st. […]

Geocultural data Danmark

Bro (15)

Bro, uppgift om. Enligt äldre lantmäteriakter fanns här tidigare en bro. På en karta från år 1640 är bron markerad […]

Geocultural data Danmark

Härd (3)

Härd, 0,70 x 0,60 m stor, påträffad vid arkeologisk utredning 2004, inför planerad bostadsbyggnation.

Geocultural data Danmark

Kalkmålning, (3)

Konstverk Odaterad Fotograf: Lennart Karlsson, SHM

Geocultural data Danmark

Runristning (12)

Runsten, grå granit, 1,6 m hög och 1,6 m bred (SSV-NNÖ) och 0,1-0,5 m tjock. Toppen något avspetsad. Kanterna är […]

Geocultural data Danmark

Dopfunt, (9)

cuppa med åtta arkader eller bågfält

Geocultural data Danmark

Kyrka/kapell (2)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Geocultural data Danmark

Kalkmålning, (2)

* målningarna har allmänt förts till Albertus pictor – Bergendorfs ”kopior” förmår knappast bestyrka detta, medan motivens och dekorationselementens gestaltning […]

Geocultural data Danmark

Runristning/runsten, (01) Exteriörer U945 Danmarks kyrka (4)

Inskriften lyder; Signjut och Åvid läto resa stenen efter Ofeg, sin fader. Gud och Guds moder hjälpte hans ande. Fot […]

Geocultural data Danmark

Träskulptur, krucifix (3)

* måttet avser Kristusfiguren; korsets höjd är 940 mm

Geocultural data Danmark

Runristning/runsten, (01) Exteriörer U945 Danmarks kyrka (3)

Ena smalsidan. Inskriften lyder; Signjut och Åvid läto resa stenen efter Ofeg, sin fader. Gud och Guds moder hjälpte hans […]

Geocultural data Danmark

Träskulptur, figurer ur altarskåp

* Maria och de båda helgonkungarna är av ek, övriga figurer av annat lövträ; detta och stilistiska skillnader indicerar att […]