Geocultural data Danmark

Härd (3)

Härd, 0,70 x 0,60 m stor, påträffad vid arkeologisk utredning 2004, inför planerad bostadsbyggnation.

Geocultural data Danmark

Kalkmålning, (3)

Konstverk Odaterad Fotograf: Lennart Karlsson, SHM

Geocultural data Danmark

Runristning (12)

Runsten, grå granit, 1,6 m hög och 1,6 m bred (SSV-NNÖ) och 0,1-0,5 m tjock. Toppen något avspetsad. Kanterna är […]

Geocultural data Danmark

Dopfunt, (9)

cuppa med åtta arkader eller bågfält

Geocultural data Danmark

Kyrka/kapell (2)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Geocultural data Danmark

Kalkmålning, (2)

* målningarna har allmänt förts till Albertus pictor – Bergendorfs ”kopior” förmår knappast bestyrka detta, medan motivens och dekorationselementens gestaltning […]

Geocultural data Danmark

Runristning/runsten, (01) Exteriörer U945 Danmarks kyrka (4)

Inskriften lyder; Signjut och Åvid läto resa stenen efter Ofeg, sin fader. Gud och Guds moder hjälpte hans ande. Fot […]

Geocultural data Danmark

Träskulptur, krucifix (3)

* måttet avser Kristusfiguren; korsets höjd är 940 mm

Geocultural data Danmark

Runristning/runsten, (01) Exteriörer U945 Danmarks kyrka (3)

Ena smalsidan. Inskriften lyder; Signjut och Åvid läto resa stenen efter Ofeg, sin fader. Gud och Guds moder hjälpte hans […]

Geocultural data Danmark

Träskulptur, figurer ur altarskåp

* Maria och de båda helgonkungarna är av ek, övriga figurer av annat lövträ; detta och stilistiska skillnader indicerar att […]

Geocultural data Danmark

Runristning/runsten, (01) Exteriörer U945 Danmarks kyrka (2)

Baksidan av stenen. Inskriften lyder; Signjut och Åvid läto resa stenen efter Ofeg, sin fader. Gud och Guds moder hjälpte […]

Geocultural data Danmark

Danmarks kyrka (2)

Danmarks kyrka består av ett långhus och ett tresidigt avslutat kor i öster, ett torn i väster med hög spira […]

Geocultural data Danmark

Danmarks kyrka

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Danmark

Runristning (8)

Runsten, grå granit. Enligt exerpt har den förr legat som tröskel i dörren till vapenhuset. Dess nuvarande översida verkar mycket […]

Geocultural data Danmark

Runristning/runsten, (01) Exteriörer U945 Danmarks kyrka

Inskriften lyder; Signjut och Åvid läto resa stenen efter Ofeg, sin fader. Gud och Guds moder hjälpte hans ande. Fot […]