Geocultural data Danmark Uppsala kommun

Bro (15)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Bro, uppgift om. Enligt äldre lantmäteriakter fanns här tidigare en bro. På en karta från år 1640 är bron markerad och då benämd som "Fåålebro". Bron finns även med på 1867 års Generalstabskarta och på Häradsekonomiska kartan från åren 1859-63. Inga synliga lämningar syns efter bron idag. Dagens bro och landsväg går V om det äldre broläget.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Danmark

Träskulptur, krucifix (3)

* måttet avser Kristusfiguren; korsets höjd är 940 mm

Geocultural data Danmark

LINNÉS HAMMARBY

1758 köpte Carl von Linné gården. Han ville ha ett boende på landet, som en tillflyktsort från Uppsalas osunda och […]

Geocultural data Danmark

Danmarks kyrka

Objekt/föremål Odaterad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar