Geocultural data Danmark Uppsala kommun

Kalkmålning, (3)

Historiska museet

Beskrivning

Konstverk Odaterad Fotograf: Lennart Karlsson, SHM

  • Lennart Karlsson, SHM
  • Lennart Karlsson, SHM
  • Lennart Karlsson, SHM

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Danmark

Bro (15)

Bro, uppgift om. Enligt äldre lantmäteriakter fanns här tidigare en bro. På en karta från år 1640 är bron markerad […]

Geocultural data Danmark

Danmarks kyrka (2)

Danmarks kyrka består av ett långhus och ett tresidigt avslutat kor i öster, ett torn i väster med hög spira […]

Geocultural data Danmark

Runristning (8)

Runsten, grå granit. Enligt exerpt har den förr legat som tröskel i dörren till vapenhuset. Dess nuvarande översida verkar mycket […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Historiska museet

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar