Geocultural data Danmark Uppsala kommun

Danmarks kyrka (4)

srdb

Beskrivning

Objekt/föremål Odaterad

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Danmark

Röjningsröse (3)

Röjningsröse, ca 6 m diam. Påträffad vid arkeologisk förundersökning 2014. (RAÄ dnr 3.4.2-1780-2015)

Geocultural data Danmark

Runristning/runsten, (01) Exteriörer U945 Danmarks kyrka (2)

Baksidan av stenen. Inskriften lyder; Signjut och Åvid läto resa stenen efter Ofeg, sin fader. Gud och Guds moder hjälpte […]

Geocultural data Danmark

Träskulptur, figurer ur altarskåp

* Maria och de båda helgonkungarna är av ek, övriga figurer av annat lövträ; detta och stilistiska skillnader indicerar att […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

srdb

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar