Geocultural data Danmark Uppsala kommun

Runristning (8)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Runsten, grå granit. Enligt exerpt har den förr legat som tröskel i dörren till vapenhuset. Dess nuvarande översida verkar mycket blanksliten. Runstenen uttogs hösten 1951 sammanfogades med fragment nr 119 och restes på kyrkogården. Runstenen är 2,25 m hög, 1,6 m bred (V 40cg N-Ö 40cg S) nedtill och 0,25 m tjock. Runhöjd 7-8,5 m cm. Runristningen vetter åt S 40cg V. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Signjut och Åvid läto resa stenen efter Ofeg, sin fader. Gud och Guds moder hjälpe hans ande. Fot ristade runorna." Uttogs ur kyrkväggen , sammanfogades och restes 1951. Uppmålad 1984. Skyltad.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Danmark

Danmarks kyrka (4)

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Danmark

Härd (3)

Härd, 0,70 x 0,60 m stor, påträffad vid arkeologisk utredning 2004, inför planerad bostadsbyggnation.

Geocultural data Danmark

Danmarks kyrka (2)

Danmarks kyrka består av ett långhus och ett tresidigt avslutat kor i öster, ett torn i väster med hög spira […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar