Geocultural data Danmark Uppsala kommun

Linnés naturaliemuseum

Beskrivning

Linnés naturaliemuseum är ett tidigare privat historiskt museum på Linnés Hammarby, 15 kilometer sydost om Uppsala. Linnés naturaliemuseum är en liten stenbyggnad utan eldstad, som byggdes ovanför mangårdsbyggnaden på Linnés Hammarby. Carl von Linné lät uppföra byggnaden för att förvara sin naturaliesamling utan risk för brand eller översvämning, efter att ha upplevt att stadsbranden i Uppsala 1766 kommit nära hans hus i Svartbäcken. Huset var också försett med en åskledare. I naturaliesamlingen fanns torkade växter, snäckor, insekter, stenar och diverse andra föremål från naturen. Museibyggnaden placerades på ett betryggande avstånd från övriga byggnader på gården på en hög punkt på kullen Hammaren, som på Linnés tid var kreatursbetad Kronopark. Höjden var därför inte så beskogad som idag, och från naturaliemuseet var det var en milsvid utsikt över Uppsalaslätten.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Danmark

Kalkmålning, (3)

Konstverk Odaterad Fotograf: Lennart Karlsson, SHM

Geocultural data Danmark

LINNÉS HAMMARBY

1758 köpte Carl von Linné gården. Han ville ha ett boende på landet, som en tillflyktsort från Uppsalas osunda och […]

Geocultural data Danmark

Röjningsröse (3)

Röjningsröse, ca 6 m diam. Påträffad vid arkeologisk förundersökning 2014. (RAÄ dnr 3.4.2-1780-2015)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar