Geocultural data Danmark Uppsala kommun

Träskulptur, figurer ur altarskåp

Historiska museet

Beskrivning

* Maria och de båda helgonkungarna är av ek, övriga figurer av annat lövträ; detta och stilistiska skillnader indicerar att skulpturerna kommer ur två olika altarskåp, de är nu utställda i modern rekonstruktion; Mariabilden har ingått i en Marie krönings-scen

  • Lennart Karlsson, SHM
  • Lennart Karlsson, SHM
  • Lennart Karlsson, SHM
  • Lennart Karlsson, SHM

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Danmark

Röjningsröse (3)

Röjningsröse, ca 6 m diam. Påträffad vid arkeologisk förundersökning 2014. (RAÄ dnr 3.4.2-1780-2015)

Geocultural data Danmark

Danmarks kyrka (3)

Byggnad Odaterad

Geocultural data Danmark

Kyrka/kapell (2)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Historiska museet

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar