Geocultural data Danmark Uppsala kommun

Danmarks kyrka (2)

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Danmarks kyrka består av ett långhus och ett tresidigt avslutat kor i öster, ett torn i väster med hög spira samt en sakristia på korets norra sida. Kyrkan har stora, höga fönster. Västra delen av långhuset är den äldsta delen, byggd under tidigt 1300-tal. Tornet är byggt vid 1400-talets mitt. Östra delen av långhuset samt koret och sakristian är byggda omkring 1490. Rester av en äldre sakristia finns på kyrkans norra sida i form av en murpelare.

  • Henrik Lindblad
  • Henrik Lindblad
  • https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1725057
  • https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1725058

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Danmark

Kärl av keramik (6)

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Danmark

Träskulptur, figurer ur altarskåp

* Maria och de båda helgonkungarna är av ek, övriga figurer av annat lövträ; detta och stilistiska skillnader indicerar att […]

Geocultural data Danmark

Kyrka/kapell (2)

Kyrka med medeltida kyrktomt.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar