Geocultural data Danmark Uppsala kommun

LINNÉS MUSEIBYGGNAD

Bebyggelseregistret

Beskrivning

1769 lät Linné bygga det lilla stenhuset med ett enda rum på höjden bakom huvudbyggnaden. Anledningen säga vara att han ville ha ett brandsäkert förvar för sina naturaliesamlingar efter att ett större antal bränder hade härjat i Uppsala. Byggnaden är symetrisk med kvadratisk bas och pyramidformat tak som kröns av ett förgyllt klot. Stensockeln är putsad, fasaderna har ockragul kraftig spritputs som inramas av hörnpilastrar och överstycke i vit slätputs. Taket är klätt med kyrkspån. KÄLLA: Vårdprogram, Statens Fastighetsverk och Stockholms byggnadsantikvarier 2005

  • https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62842161
  • Bengt A Lundberg
  • https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62847239
  • https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62842494

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Danmark

Linnés naturaliemuseum

Linnés naturaliemuseum är ett tidigare privat historiskt museum på Linnés Hammarby, 15 kilometer sydost om Uppsala. Linnés naturaliemuseum är en […]

Geocultural data Danmark

Bro (15)

Bro, uppgift om. Enligt äldre lantmäteriakter fanns här tidigare en bro. På en karta från år 1640 är bron markerad […]

Geocultural data Danmark

Härd (3)

Härd, 0,70 x 0,60 m stor, påträffad vid arkeologisk utredning 2004, inför planerad bostadsbyggnation.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar