Geocultural data Danmark Uppsala kommun

Stensättning (47)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Stensättning, närmast rund ca 4 m diam och 0,1-0,2 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,2-0,3 m st. Oregelbunden kantkedja0,3-0,4 m h av 0,4-1 m l stenar. Beväxt med en enbuske. Troligenfornlämning. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Danmark

LINNÉS HAMMARBY

1758 köpte Carl von Linné gården. Han ville ha ett boende på landet, som en tillflyktsort från Uppsalas osunda och […]

Geocultural data Danmark

Runristning/runsten, (01) Exteriörer U945 Danmarks kyrka

Inskriften lyder; Signjut och Åvid läto resa stenen efter Ofeg, sin fader. Gud och Guds moder hjälpte hans ande. Fot […]

Geocultural data Danmark

Runristning (12)

Runsten, grå granit, 1,6 m hög och 1,6 m bred (SSV-NNÖ) och 0,1-0,5 m tjock. Toppen något avspetsad. Kanterna är […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar