Geocultural data Danmark Uppsala kommun

Härd (3)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Härd, 0,70 x 0,60 m stor, påträffad vid arkeologisk utredning 2004, inför planerad bostadsbyggnation.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Danmark

LINNÉS MUSEIBYGGNAD

1769 lät Linné bygga det lilla stenhuset med ett enda rum på höjden bakom huvudbyggnaden. Anledningen säga vara att han […]

Geocultural data Danmark

Stensättning (47)

Stensättning, närmast rund ca 4 m diam och 0,1-0,2 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,2-0,3 m st. […]

Geocultural data Danmark

Danmarks kyrka (4)

Objekt/föremål Odaterad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar