Geocultural data Danmark Uppsala kommun

Kärl av keramik (6)

Historiska museet

Beskrivning

Objekt/föremål Odaterad

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Danmark

Linnés naturaliemuseum

Linnés naturaliemuseum är ett tidigare privat historiskt museum på Linnés Hammarby, 15 kilometer sydost om Uppsala. Linnés naturaliemuseum är en […]

Geocultural data Danmark

Träskulptur, krucifix (3)

* måttet avser Kristusfiguren; korsets höjd är 940 mm

Geocultural data Danmark

Runristning/runsten, (01) Exteriörer U945 Danmarks kyrka (3)

Ena smalsidan. Inskriften lyder; Signjut och Åvid läto resa stenen efter Ofeg, sin fader. Gud och Guds moder hjälpte hans […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Historiska museet

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar