Geocultural data Danmark Uppsala kommun

LINNÉS HAMMARBY

Bebyggelseregistret

Beskrivning

1758 köpte Carl von Linné gården. Han ville ha ett boende på landet, som en tillflyktsort från Uppsalas osunda och högljudda miljö. Hammarby blev familjen Linnés "sommarställe" men var också en trygghet inför en oviss framtid. Här kunde de hålla lantdjur och odla köksväxter, brödsäd och tobak. På Hammarby kunde Linné odla växter som inte tålde den alltför fuktiga jordmånen i akademiträdgården i Uppsala. Hans familj bodde på Hammarby i första hand under sommarmånaderna men efter Linnés död 1778 flyttade hans hustru Sara ut till gården och levde där resten av sitt liv. Gården Hammarby ligger ensam i kanten av en stenig höjd på slätten sydost om Uppsala. Den är framför allt inressant som ett minne över botanikern och vetenskapsmannen Carl von Linné (1707-1778). Hammarby var hans sommarhem under tjugo år. Själv värderade Linné sitt Hammarby högt och tillbringade så mycket tid han kunde där. Själva gården består av en huvudbyggnad i två våningar med två lägre flygelbyggnader. De senare är olika till formen och inte heller helt symmetriskt och rätvinkligt placerade i förhållande till huvudbyggnaden. Alla byggnader har timmerstomme och rödmålad liggande panel. På höjden bakom (norr) om gården ligger Linnés "museum" som är ett litet putsat stenhus bestående av ett enda rum. Gårdens trädgårdsanläggning är av 1700-talstyp, till största delen anlagd av Linné. Carl von Linné köpte 1758 gården, som då bestod av huvudbyggnad i norr och två flygelbyggnader. Han lät riva huvudbyggnaden och ersatte den 1762 med en ny. 1768-69 byggdes på en höjd i norr ett lusthus, i vilken Linné förvarade sina samlingar. Under 1800-talet skedde en hel del om- och påbyggnader på flygelbyggnaderna men Hammarby inköptes 1879 av staten, som under 1880- och 90-talen musealt lät återställa byggnaderna till det utseende de hade på Linnés tid. Även trädgården restaurerades. Trädgården under Linnés tid bestod av flera olika delar. Framför huset fanns två "mullbänkar" med rabattväxter och klängväxter mot husväggen. Öster om boningshuset fanns en blomsterträdgård med rabatter, fruktträdgård och en inhägnad kåltäppa. Här kan även ha funnits en labyrint av popplar. På sluttningen väster om museet hade Linné med stenar inhägnat en plats som han kallade Sibirien. Där odlades nunneörten och andra vilda ryska örter som han hade fått i gåva av Rysslands kejsarinna, Katarina II. KÄLLOR: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X Vårdprogram, Statens Fastighetsverk och Stockholms byggnadsantikvarier 2005 Statens fastighetsverk http://www.sfv.se/ 2007-02-161758 köpte Carl von Linné gården. Han ville ha ett boende på landet, som en tillflyktsort från Uppsalas osunda och högljudda miljö. Hammarby blev familjen Linnés "sommarställe" men var också en trygghet inför en oviss framtid. Här kunde de hålla lantdjur och odla köksväxter, brödsäd och tobak. På Hammarby kunde Linné odla växter som inte tålde den alltför fuktiga jordmånen i akademiträdgården i Uppsala. Hans familj bodde på Hammarby i första hand under sommarmånaderna men efter Linnés död 1778 flyttade hans hustru Sara ut till gården och levde där resten av sitt liv. Gården Hammarby ligger ensam i kanten av en stenig höjd på slätten sydost om Uppsala. Den är framför allt inressant som ett minne över botanikern och vetenskapsmannen Carl von Linné (1707-1778). Hammarby var hans sommarhem under tjugo år. Själv värderade Linné sitt Hammarby högt och tillbringade så mycket tid han kunde där. Själva gården består av en huvudbyggnad i två våningar med två lägre flygelbyggnader. De senare är olika till formen och inte heller helt symmetriskt och rätvinkligt placerade i förhållande till huvudbyggnaden. Alla byggnader har timmerstomme och rödmålad liggande panel. På höjden bakom (norr) om gården ligger Linnés "museum" som är ett litet putsat stenhus bestående av ett enda rum. Gårdens trädgårdsanläggning är av 1700-talstyp, till största delen anlagd av Linné. Carl von Linné köpte 1758 gården, som då bestod av huvudbyggnad i norr och två flygelbyggnader. Han lät riva huvudbyggnaden och ersatte den 1762 med en ny. 1768-69 byggdes på en höjd i norr ett lusthus, i vilken Linné förvarade sina samlingar. Under 1800-talet skedde en hel del om- och påbyggnader på flygelbyggnaderna men Hammarby inköptes 1879 av staten, som under 1880- och 90-talen musealt lät återställa byggnaderna till det utseende de hade på Linnés tid. Även trädgården restaurerades. Trädgården under Linnés tid bestod av flera olika delar. Framför huset fanns två "mullbänkar" med rabattväxter och klängväxter mot husväggen. Öster om boningshuset fanns en blomsterträdgård med rabatter, fruktträdgård och en inhägnad kåltäppa. Här kan även ha funnits en labyrint av popplar. På sluttningen väster om museet hade Linné med stenar inhägnat en plats som han kallade Sibirien. Där odlades nunneörten och andra vilda ryska örter som han hade fått i gåva av Rysslands kejsarinna, Katarina II. KÄLLOR: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X Vårdprogram, Statens Fastighetsverk och Stockholms byggnadsantikvarier 2005 Statens fastighetsverk http://www.sfv.se/ 2007-02-161758 köpte Carl von Linné gården. Han ville ha ett boende på landet, som en tillflyktsort från Uppsalas osunda och högljudda miljö. Hammarby blev familjen Linnés "sommarställe" men var också en trygghet inför en oviss framtid. Här kunde de hålla lantdjur och odla köksväxter, brödsäd och tobak. På Hammarby kunde Linné odla växter som inte tålde den alltför fuktiga jordmånen i akademiträdgården i Uppsala. Hans familj bodde på Hammarby i första hand under sommarmånaderna men efter Linnés död 1778 flyttade hans hustru Sara ut till gården och levde där resten av sitt liv. Gården Hammarby ligger ensam i kanten av en stenig höjd på slätten sydost om Uppsala. Den är framför allt inressant som ett minne över botanikern och vetenskapsmannen Carl von Linné (1707-1778). Hammarby var hans sommarhem under tjugo år. Själv värderade Linné sitt Hammarby högt och tillbringade så mycket tid han kunde där. Själva gården består av en huvudbyggnad i två våningar med två lägre flygelbyggnader. De senare är olika till formen och inte heller helt symmetriskt och rätvinkligt placerade i förhållande till huvudbyggnaden. Alla byggnader har timmerstomme och rödmålad liggande panel. På höjden bakom (norr) om gården ligger Linnés "museum" som är ett litet putsat stenhus bestående av ett enda rum. Gårdens trädgårdsanläggning är av 1700-talstyp, till största delen anlagd av Linné. Carl von Linné köpte 1758 gården, som då bestod av huvudbyggnad i norr och två flygelbyggnader. Han lät riva huvudbyggnaden och ersatte den 1762 med en ny. 1768-69 byggdes på en höjd i norr ett lusthus, i vilken Linné förvarade sina samlingar. Under 1800-talet skedde en hel del om- och påbyggnader på flygelbyggnaderna men Hammarby inköptes 1879 av staten, som under 1880- och 90-talen musealt lät återställa byggnaderna till det utseende de hade på Linnés tid. Även trädgården restaurerades. Trädgården under Linnés tid bestod av flera olika delar. Framför huset fanns två "mullbänkar" med rabattväxter och klängväxter mot husväggen. Öster om boningshuset fanns en blomsterträdgård med rabatter, fruktträdgård och en inhägnad kåltäppa. Här kan även ha funnits en labyrint av popplar. På sluttningen väster om museet hade Linné med stenar inhägnat en plats som han kallade Sibirien. Där odlades nunneörten och andra vilda ryska örter som han hade fått i gåva av Rysslands kejsarinna, Katarina II. KÄLLOR: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X Vårdprogram, Statens Fastighetsverk och Stockholms byggnadsantikvarier 2005 Statens fastighetsverk http://www.sfv.se/ 2007-02-161758 köpte Carl von Linné gården. Han ville ha ett boende på landet, som en tillflyktsort från Uppsalas osunda och högljudda miljö. Hammarby blev familjen Linnés "sommarställe" men var också en trygghet inför en oviss framtid. Här kunde de hålla lantdjur och odla köksväxter, brödsäd och tobak. På Hammarby kunde Linné odla växter som inte tålde den alltför fuktiga jordmånen i akademiträdgården i Uppsala. Hans familj bodde på Hammarby i första hand under sommarmånaderna men efter Linnés död 1778 flyttade hans hustru Sara ut till gården och levde där resten av sitt liv. Gården Hammarby ligger ensam i kanten av en stenig höjd på slätten sydost om Uppsala. Den är framför allt inressant som ett minne över botanikern och vetenskapsmannen Carl von Linné (1707-1778). Hammarby var hans sommarhem under tjugo år. Själv värderade Linné sitt Hammarby högt och tillbringade så mycket tid han kunde där. Själva gården består av en huvudbyggnad i två våningar med två lägre flygelbyggnader. De senare är olika till formen och inte heller helt symmetriskt och rätvinkligt placerade i förhållande till huvudbyggnaden. Alla byggnader har timmerstomme och rödmålad liggande panel. På höjden bakom (norr) om gården ligger Linnés "museum" som är ett litet putsat stenhus bestående av ett enda rum. Gårdens trädgårdsanläggning är av 1700-talstyp, till största delen anlagd av Linné. Carl von Linné köpte 1758 gården, som då bestod av huvudbyggnad i norr och två flygelbyggnader. Han lät riva huvudbyggnaden och ersatte den 1762 med en ny. 1768-69 byggdes på en höjd i norr ett lusthus, i vilken Linné förvarade sina samlingar. Under 1800-talet skedde en hel del om- och påbyggnader på flygelbyggnaderna men Hammarby inköptes 1879 av staten, som under 1880- och 90-talen musealt lät återställa byggnaderna till det utseende de hade på Linnés tid. Även trädgården restaurerades. Trädgården under Linnés tid bestod av flera olika delar. Framför huset fanns två "mullbänkar" med rabattväxter och klängväxter mot husväggen. Öster om boningshuset fanns en blomsterträdgård med rabatter, fruktträdgård och en inhägnad kåltäppa. Här kan även ha funnits en labyrint av popplar. På sluttningen väster om museet hade Linné med stenar inhägnat en plats som han kallade Sibirien. Där odlades nunneörten och andra vilda ryska örter som han hade fått i gåva av Rysslands kejsarinna, Katarina II. KÄLLOR: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X Vårdprogram, Statens Fastighetsverk och Stockholms byggnadsantikvarier 2005 Statens fastighetsverk http://www.sfv.se/ 2007-02-161758 köpte Carl von Linné gården. Han ville ha ett boende på landet, som en tillflyktsort från Uppsalas osunda och högljudda miljö. Hammarby blev familjen Linnés "sommarställe" men var också en trygghet inför en oviss framtid. Här kunde de hålla lantdjur och odla köksväxter, brödsäd och tobak. På Hammarby kunde Linné odla växter som inte tålde den alltför fuktiga jordmånen i akademiträdgården i Uppsala. Hans familj bodde på Hammarby i första hand under sommarmånaderna men efter Linnés död 1778 flyttade hans hustru Sara ut till gården och levde där resten av sitt liv. Gården Hammarby ligger ensam i kanten av en stenig höjd på slätten sydost om Uppsala. Den är framför allt inressant som ett minne över botanikern och vetenskapsmannen Carl von Linné (1707-1778). Hammarby var hans sommarhem under tjugo år. Själv värderade Linné sitt Hammarby högt och tillbringade så mycket tid han kunde där. Själva gården består av en huvudbyggnad i två våningar med två lägre flygelbyggnader. De senare är olika till formen och inte heller helt symmetriskt och rätvinkligt placerade i förhållande till huvudbyggnaden. Alla byggnader har timmerstomme och rödmålad liggande panel. På höjden bakom (norr) om gården ligger Linnés "museum" som är ett litet putsat stenhus bestående av ett enda rum. Gårdens trädgårdsanläggning är av 1700-talstyp, till största delen anlagd av Linné. Carl von Linné köpte 1758 gården, som då bestod av huvudbyggnad i norr och två flygelbyggnader. Han lät riva huvudbyggnaden och ersatte den 1762 med en ny. 1768-69 byggdes på en höjd i norr ett lusthus, i vilken Linné förvarade sina samlingar. Under 1800-talet skedde en hel del om- och påbyggnader på flygelbyggnaderna men Hammarby inköptes 1879 av staten, som under 1880- och 90-talen musealt lät återställa byggnaderna till det utseende de hade på Linnés tid. Även trädgården restaurerades. Trädgården under Linnés tid bestod av flera olika delar. Framför huset fanns två "mullbänkar" med rabattväxter och klängväxter mot husväggen. Öster om boningshuset fanns en blomsterträdgård med rabatter, fruktträdgård och en inhägnad kåltäppa. Här kan även ha funnits en labyrint av popplar. På sluttningen väster om museet hade Linné med stenar inhägnat en plats som han kallade Sibirien. Där odlades nunneörten och andra vilda ryska örter som han hade fått i gåva av Rysslands kejsarinna, Katarina II. KÄLLOR: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X Vårdprogram, Statens Fastighetsverk och Stockholms byggnadsantikvarier 2005 Statens fastighetsverk http://www.sfv.se/ 2007-02-16

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Danmark

Kalkmålning, (2)

* målningarna har allmänt förts till Albertus pictor – Bergendorfs ”kopior” förmår knappast bestyrka detta, medan motivens och dekorationselementens gestaltning […]

Geocultural data Danmark

Träskulptur, krucifix (3)

* måttet avser Kristusfiguren; korsets höjd är 940 mm

Geocultural data Danmark

Runristning (12)

Runsten, grå granit, 1,6 m hög och 1,6 m bred (SSV-NNÖ) och 0,1-0,5 m tjock. Toppen något avspetsad. Kanterna är […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar