Geocultural data Danmark Uppsala kommun

Runristning (12)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Runsten, grå granit, 1,6 m hög och 1,6 m bred (SSV-NNÖ) och 0,1-0,5 m tjock. Toppen något avspetsad. Kanterna är raka och plana. Stenen lutar svagt mot SÖ. Ristningen vetter mot ÖSÖ. Runhöjd 9-12 cm. Se skiss i inventeringsboken. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Guse (el. Gusse) lät resa efter Åke och efter Kättil den åldersitgne." Uppmålad 1984. Skyltad.

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Danmark

Runristning/runsten, (01) Exteriörer U945 Danmarks kyrka (3)

Ena smalsidan. Inskriften lyder; Signjut och Åvid läto resa stenen efter Ofeg, sin fader. Gud och Guds moder hjälpte hans […]

Geocultural data Danmark

Runristning (8)

Runsten, grå granit. Enligt exerpt har den förr legat som tröskel i dörren till vapenhuset. Dess nuvarande översida verkar mycket […]

Geocultural data Danmark

Bro (15)

Bro, uppgift om. Enligt äldre lantmäteriakter fanns här tidigare en bro. På en karta från år 1640 är bron markerad […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar