Geocultural data Danmark Uppsala kommun

Röjningsröse (3)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Röjningsröse, ca 6 m diam. Påträffad vid arkeologisk förundersökning 2014. (RAÄ dnr 3.4.2-1780-2015)

Heritage Hunter

Första upptäckare
chrste2
Vandrare (564)
329
Nuvarande väktare
chrste2
Vandrare (564)
295
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Danmark

Danmarks kyrka

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Danmark

Runristning/runsten, (01) Exteriörer U945 Danmarks kyrka (3)

Ena smalsidan. Inskriften lyder; Signjut och Åvid läto resa stenen efter Ofeg, sin fader. Gud och Guds moder hjälpte hans […]

Geocultural data Danmark

Härd (3)

Härd, 0,70 x 0,60 m stor, påträffad vid arkeologisk utredning 2004, inför planerad bostadsbyggnation.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar