316 besök Hemsida

Projektgrupp som tillsattes för att arrangera projekt kring Norrtäljes 400 års firande

Pod-Guide från Norrtälje 400 år

Följ med på en vandring genom Norrtälje stads historia, från den blygsamma starten då staden grundades, fram till den nutida expansionen. Från stadskärnans västra kant till dess östra, där Norrtäljeviken tar vid. För vart och ett av de fyra århundradena presenteras platser och personer som haft betydelse för stadens utveckling. Vissa kan kännas välbekanta, andra mer okända, men alla bär på intressanta och kanske oväntade detaljer och historier.

Lyssna här!

Berättelser

Geostory Norrtälje

Augusta Andersson - Baderska

Jag heter Augusta Andersson, har varit baderska i 18 år, och har haft en hel del berömda personer som badgä[...]

Geostory Norrtälje

Faktoriet

Här intill, på andra sidan ån, låg Norrtälje gevärsfaktori. Gustav II Adolf hade redan 1620 bestämt [...]

Geostory Norrtälje

Garverierna

Förutom gevärsfaktoriet fanns det på 1700-talet också många garverier i Norrtälje. Där gjorde man lä[...]

Geostory Norrtälje

Hamnen i Norrtälje

Det vi kallar Norrtälje hamn är egentligen en ganska ung företeelse. Den anlades på 1880-talet och hade i [...]

Geostory Norrtälje

Heinrich Jancken i Norrtälje

Tysken Heinrich Jancken var från början anställd i svensk tjänst i Mecklenburg. I maj 1622 kom Gustav [...]

Geostory Norrtälje

Laur Franzon

Franzon föddes 1890 i Borås och kom till Norrtälje som möbelsnickare 1910. Han engagerade sig tidigt i den [...]

Geostory Norrtälje

Lilla tullen

Det finns inga bevarade byggnader från 1600-talets Norrtälje. Det enda som finns kvar är stadsplanen och gatorna. Gatunä[...]

Geostory Norrtälje

Norrtäljes äldsta hus

Köpmannen Sven Strandbergs hus var, förutom kyrkan, den enda byggnad som uppfördes i sten efter rysshärjningarna.

Geostory Norrtälje

s/s Norrtelje (återkomsten)

Ångfartyget Norrtelje har legat som restaurangbåt i Norrtälje hamn sedan 1968, då hon räddades undan skrotning av en [...]

Geostory Norrtälje

Societetsparken i Norrtälje

Societetsparken kom till i mitten av 1850-talet på förslag av stadsläkaren Pehr Georg Palmgren. Norrtälje saknade en [...]

Geostory Norrtälje

Stadsläkare Pehr Georg Palmgren

Palmgren föddes i Mariestad 1809 och kom 1838 till Norrtälje som stadsläkare. Fem år senare blev han lasarettsläkare [...]

Geostory Norrtälje

Sven Strandberg i Norrtälje

Köpmannen Sven Strandberg var en av 1700-talets mest inflytelserika Norrtäljebor. Han föddes i Färila socken i [...]

Geostory Norrtälje

Yllefabriken

Här på parkeringsplatsen låg vid 1800-talets början en fabrik där man tillverkade ylletyg. Den var ett [...]