Beskrivning

Det finns inga bevarade byggnader från 1600-talets Norrtälje. Det enda som finns kvar är stadsplanen och gatorna. Gatunätet i Norrtälje har vuxit fram på ett naturligt sätt utan större ingrepp och regleringar. Två långa gator löper parallellt med ån, en på var sida. På några platser korsas ån av tvärgator, och här och där leder gränder ner från långgatorna till ån. År 1622, samma år som staden grundades, införde Gustav II Adolf en extra avgift på all handel i riket. Statskassan behövde pengar, eftersom kungens krigande blev dyrt. Han bestämde att all handel måste ske i städer. Ingen handel fick ske på landsbygden. Folk som ville handla eller byta varor måste betala tull för att få ta in sina varor till salutorgen. Tullen skulle betalas med 1/32:del av varans värde. Kring alla städer byggdes tullstaket med tullportar, där tulltjänstemän inspekterade varorna. Gatunamnen Tullportsgatan och Sjötullsgatan påminner om den tiden. Systemet tycktes fungera bra och kungen grundade förutom Norrtälje ytterligare tolv städer. Inrikes tull, eller ”lilla tullen”, avskaffades först 1810.

  • Stadens fem tullportar markerade vid tillfartsvägarna, karta från ca 1730. Illustration: Kungl. biblioteket/tullhistoria.se
  • Tullportsgatans tullhus från 1700-talet, där Lilla tullen betalades. Det förstördes i en stor brand 1912. Bild: Larsson, Gamla Norrtälje ca 1850-1950

Heritage Hunter

Första upptäckare
S12
Expeditionsledare (8275)
206
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Metal lathe used to produce flywheels

This metal lathe is an old, but very reliable, piece of mechanical machinery. It is thought to have been installed […]

Geocultural data Norrtälje

Ben av ben bränt

Objekt/föremål Odaterad

Geocultural data Norrtälje

Smälta av glas

Objekt/föremål Odaterad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Norrtälje 400 år

Projektgrupp som tillsattes för att arrangera projekt kring Norrtäljes 400 års firande

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

6 kommentarer på “Lilla tullen

Lämna en kommentar