Beskrivning

Det finns inga bevarade byggnader från 1600-talets Norrtälje. Det enda som finns kvar är stadsplanen och gatorna. Gatunätet i Norrtälje har vuxit fram på ett naturligt sätt utan större ingrepp och regleringar.

Om du vill ta del av hela berättelsen i GeoStory så ladda ner appen och bege dig till platsen!

  • Stadens fem tullportar markerade vid tillfartsvägarna, karta från ca 1730. Illustration: Kungl. biblioteket/tullhistoria.se
  • Tullportsgatans tullhus från 1700-talet, där Lilla tullen betalades. Det förstördes i en stor brand 1912. Bild: Larsson, Gamla Norrtälje ca 1850-1950

Heritage Hunter

Första upptäckare
S12
Expeditionsledare (4964)
186
Nuvarande väktare
Jensa
Upptäckare (2048)
57
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

XNorrtälje XGrönlandsgatan X13

Det finns information om inspelat material från 2021-03-05. XTesta Xsitter Xoch Xjammar Xi Xsitt Xvardagsrum. och inspelningsplats är XGrönlandsgatan X13, […]

Geocultural data Norrtälje

Gravfält (107)

Gravfält, ca 40×20 m (NO-SV). Vid arkeologisk förundersökning år 2011 totalavbanades gravfältet och 11-14 gravar, 7 härdar, 1 benlager, samt […]

Geocultural data Norrtälje

Norrtälje (24)

Norrtälje kyrka i bildens mitt, från sydöst. Flygbildsdokumentation Swedish National Heritage Board

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Norrtälje 400 år

Projektgrupp som tillsattes för att arrangera projekt kring Norrtäljes 400 års firande

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

6 kommentarer på “Lilla tullen

Lämna en kommentar