Beskrivning

Det finns inga bevarade byggnader från 1600-talets Norrtälje. Det enda som finns kvar är stadsplanen och gatorna. Gatunätet i Norrtälje har vuxit fram på ett naturligt sätt utan större ingrepp och regleringar. Två långa gator löper parallellt med ån, en på var sida. På några platser korsas ån av tvärgator, och här och där leder gränder ner från långgatorna till ån. År 1622, samma år som staden grundades, införde Gustav II Adolf en extra avgift på all handel i riket. Statskassan behövde pengar, eftersom kungens krigande blev dyrt. Han bestämde att all handel måste ske i städer. Ingen handel fick ske på landsbygden. Folk som ville handla eller byta varor måste betala tull för att få ta in sina varor till salutorgen. Tullen skulle betalas med 1/32:del av varans värde. Kring alla städer byggdes tullstaket med tullportar, där tulltjänstemän inspekterade varorna. Gatunamnen Tullportsgatan och Sjötullsgatan påminner om den tiden. Systemet tycktes fungera bra och kungen grundade förutom Norrtälje ytterligare tolv städer. Inrikes tull, eller ”lilla tullen”, avskaffades först 1810.

  • Stadens fem tullportar markerade vid tillfartsvägarna, karta från ca 1730. Illustration: Kungl. biblioteket/tullhistoria.se
  • Tullportsgatans tullhus från 1700-talet, där Lilla tullen betalades. Det förstördes i en stor brand 1912. Bild: Larsson, Gamla Norrtälje ca 1850-1950

Heritage Hunter

Första upptäckare
S12
Expeditionsledare (7967)
191
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Hot bulb engine, start and working

Close up recording of the engine. This large diesel-driven hot bulb engine was built and installed at the Pythagoras-Drott mechanical […]

Geocultural data Norrtälje

Mikael Träskulptur

1300-tal Wilcke-Lindqvist I, 1961. Husby-Sjuhundra kyrka Sveriges kyrkor. s 539 dorsalet bevarat fragment bevarade högra handen, som hållit en lans, […]

Geocultural data Norrtälje

Vigelsjö gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

Bebyggelselämningar inom ett ca 125×75 m st område, somgenomvegetation och markbearbetning är tämligen väl avgränsat.Inom detta finns minst 2 husgrunder […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Norrtälje 400 år

Projektgrupp som tillsattes för att arrangera projekt kring Norrtäljes 400 års firande

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

6 kommentarer på “Lilla tullen

Lämna en kommentar