Geostory Norrtälje

Viguls hög

I Vigelsjöområdet finns flera fornlämningar från järnåldern och bronsåldern vilket tyder på att platsen länge varit betydelsefull för människor. I […]

Geocultural data Norrtälje

Minnesmärke (94)

Minnessten, huggen, röd granit, 1,65 m h, 0,65 m br (NNV-SSÖ) och0,5 m tj. På ÖNÖ sidan är inhuggen texten: […]

Geocultural data Norrtälje

Fornlämningsliknande lämning (89)

Fornlämningsliknande lämning. Vid förundersökning 2010 med maskinschaktning i den 12×10 m st högen visades den bestå av humös sand. I […]

Geocultural data Norrtälje

Kasernetablissemang

Utvecklingen av moderna luftkrigsmetoder under 1900-talet innebar en förändring av regementen. De tidigare monumentala och symmetriska etablissementen ersattes av en […]

Geocultural data Norrtälje

Husgrund, historisk tid (88)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Norrtälje

Överförd (8)

Överförd till Raä nr Norrtälje 44:1. För beskrivning, se detta nummer. Swedish National Heritage Board

Geocultural data Norrtälje

Fornlämningsliknande lämning (88)

Fornlämningsliknande lämning. Utgörs av sentida dumphög/tipp. Antikvarisk bedömning ändrad efter ändringsanmälan av Länsstyrelsen i Stockholms län. (RAÄ dnr 326-4311-2012) Äldre […]