Geocultural data Norrtälje

Följ med på en historisk Resa i Norrtälje och Furusund!

Att åka på Spa är ingen ny företeelse. Redan på 1800-talet började välbeställda svenskar åka till badorter vid kusten för […]

Geocultural data Norrtälje

Guidning Torsten Nordströms museum

Välkommen att uppleva en resa i tid och rum! Vi visar Färghandlare Nordströms hem från början av 1900-talet och samtidigt […]

Geocultural data Norrtälje

Minnesmärke (102)

Minnessten huggen, röd granit, 3,5 m h, 0,9 m br (V 15cg N-Ö 15cgS) och 0,4 m tj. Mitt på […]

Geocultural data Norrtälje

Norrtälje kyrka (6)

Norrtälje fick stadsrättigheter år 1622 och snart därefter byggdes en stadskyrka i trä, Mariakyrkan. Kyrkan brann då staden härjades av […]

Geocultural data Norrtälje

Vigelsjö gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

Bebyggelselämningar inom ett ca 125×75 m st område, somgenomvegetation och markbearbetning är tämligen väl avgränsat.Inom detta finns minst 2 husgrunder […]

Geocultural data Norrtälje

Hägnad (68)

Stenmur, 20m l (N-S), 1 m br och 0,3-0,5 m h. Skalmur i tre skift av kraftig natursten, 0,2-1 m […]

Geocultural data Norrtälje

Bytomt/gårdstomt (202)

Bebyggelselämningar inom ett ca 125×75 m st område, somgenomvegetation och markbearbetning är tämligen väl avgränsat.Inom detta finns minst 2 husgrunder […]

Geocultural data Norrtälje

Minnesmärke (98)

1) Gravfält, 110×50 m (Ö-V), bestående av 25 fornlämningar, varav3 osäkra. Dessa utgöres av 2 högar, ca 20 runda stensättningar, […]

Geostory Norrtälje

Viguls hög

I Vigelsjöområdet finns flera fornlämningar från järnåldern och bronsåldern vilket tyder på att platsen länge varit betydelsefull för människor. I […]

Geocultural data Norrtälje

Minnesmärke (94)

Minnessten, huggen, röd granit, 1,65 m h, 0,65 m br (NNV-SSÖ) och0,5 m tj. På ÖNÖ sidan är inhuggen texten: […]

Geocultural data Norrtälje

Fornlämningsliknande lämning (89)

Fornlämningsliknande lämning. Vid förundersökning 2010 med maskinschaktning i den 12×10 m st högen visades den bestå av humös sand. I […]