Geostory Norrtälje

Norrtäljes äldsta hus

Köpmannen Sven Strandbergs hus var, förutom kyrkan, den enda byggnad som uppfördes i sten efter rysshärjningarna.

Geostory Norrtälje

Garverierna

Förutom gevärsfaktoriet fanns det på 1700-talet också många garverier i Norrtälje. Där gjorde man läder av hudar från slaktad boskap. […]

Geostory Norrtälje

Yllefabriken

Här på parkeringsplatsen låg vid 1800-talets början en fabrik där man tillverkade ylletyg. Den var ett av Sveriges första helt […]

Geostory Norrtälje

Garveriet

Köpmannen Sven Strandbergs hus var, förutom kyrkan, den enda byggnad som uppfördes i sten efter rysshärjningarna.

Geostory Norrtälje

Augusta Andersson – Baderska

Jag heter Augusta Andersson, har varit baderska i 18 år, och har haft en hel del berömda personer som badgäster. […]

Geostory Norrtälje

Faktoriet

Här intill, på andra sidan ån, låg Norrtälje gevärsfaktori. Gustav II Adolf hade redan 1620 bestämt att vapenfabriker, så kallade […]

Geostory Norrtälje

Garverierna i Norrtälje

Förutom gevärsfaktoriet fanns det på 1700-talet också många garverier i Norrtälje. Där gjorde man läder av hudar från slaktad boskap. […]

Geostory Norrtälje

Hamnen i Norrtälje

Det vi kallar Norrtälje hamn är egentligen en ganska ung företeelse. Den anlades på 1880-talet och hade i stort sett […]

Geostory Norrtälje

Lilla tullen

Det finns inga bevarade byggnader från 1600-talets Norrtälje. Det enda som finns kvar är stadsplanen och gatorna. Gatunätet i Norrtälje […]

Geostory Norrtälje

Laur Franzon

Franzon föddes 1890 i Borås och kom till Norrtälje som möbelsnickare 1910. Han engagerade sig tidigt i den kooperativa rörelsen […]

Geostory Norrtälje

Stadsläkare Pehr Georg Palmgren

Palmgren föddes i Mariestad 1809 och kom 1838 till Norrtälje som stadsläkare. Fem år senare blev han lasarettsläkare och 1860 […]

Geostory Norrtälje

Sven Strandberg i Norrtälje

Köpmannen Sven Strandberg var en av 1700-talets mest inflytelserika Norrtäljebor. Han föddes i Färila socken i Hälsingland, där hans far […]

Geostory Norrtälje

Heinrich Jancken i Norrtälje

Tysken Heinrich Jancken var från början anställd i svensk tjänst i Mecklenburg. I maj 1622 kom Gustav II Adolf överens […]

Geostory Norrtälje

s/s Norrtelje (återkomsten)

Ångfartyget Norrtelje har legat som restaurangbåt i Norrtälje hamn sedan 1968, då hon räddades undan skrotning av en skara entusiaster.

Geostory Norrtälje

Societetsparken i Norrtälje

Societetsparken kom till i mitten av 1850-talet på förslag av stadsläkaren Pehr Georg Palmgren. Norrtälje saknade en lämplig promenadplats – […]