Beskrivning

I Vigelsjöområdet finns flera fornlämningar från järnåldern och bronsåldern vilket tyder på att platsen länge varit betydelsefull för människor. I reservatets sydligaste hörn vid Lommarens strand ligger Vigelsjö lund, en vacker ekbacke inramad av trägärdesgård. I lunden finns ett gravfält från yngre järnåldern (500-1100 e Kr) som består av två gravhögar och 23 stensättningar. Den största högen (19 meter i diameter och två meter hög) kallas Viguls hög och här ligger troligen en betydelsefull och välbärgad man från bygden begravd. Området har tidigare i historien varit ängsmark där man tog hö till djuren men är idag en lundmiljö med upp till 200 år gamla ekar och mindre exemplar av framförallt lönn och ask. På våren fyller typiska lundväxter som lungört, blåsippa, vitsippa, smånunneört och liljekonvalj kullarna med sina blommor.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Björn
Vandrare (123)
2
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geostory Norrtälje

Norrtälje gamla flygfält

1938 fick Norrtälje ett eget flygfält som kom att spela en viktig roll i både krigs- och fredstid. Du får […]

Geocultural data Norrtälje

Norrtälje kyrka (2)

Centralt i Norrtälje finns Norrtälje kyrka. Kyrkan är öppen för besök och andakt helgfria vardagar kl 10.00-15.00. Här firas högmässa […]

Geocultural data Norrtälje

Norrtälje kyrka (6)

Norrtälje fick stadsrättigheter år 1622 och snart därefter byggdes en stadskyrka i trä, Mariakyrkan. Kyrkan brann då staden härjades av […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Destination Kultur

Berättar platsens historia Dela ditt material och skapa engagerande innehåll

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar