Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Minnesmärke (98)

Swedish National Heritage Board
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

1) Gravfält, 110x50 m (Ö-V), bestående av 25 fornlämningar, varav3 osäkra. Dessa utgöres av 2 högar, ca 20 runda stensättningar, 1kvadratisk stensättning och 2 rektangulära stensättningar. En hög(på krönet) är 19 m diam och 1,8 m h. Avplanad mitt med några0,4-0,7 m st stenar i ytan (byggnadsrest?). Den andra högen (pålägre nivå i Ö) är 10 m diam och 0,8 m h. Talrika stenar i ytan,0,2-0,5 m st. Mittsten, ursprungligen rest, nu kullfallen åt SÖ,1,1 m l, 0,6 m br och 0,3 m tj. Kantkedja, 0,2-0,3 m h, av0,5-1,2 m l stenar. De runda stensättningarna är 4 - 8 m diamoch 0,2 - 0,4 m h. Övertorvade, i regel med i ytan enstakamen hos en mycket talrika stenar. 0,2-0,6 m och 0,3 m h. 5har helt eller delvis kantkedja, 0,1-0,5 m h, av 0,2-1,3 m lstenar (de större hos den mest talrika stenar). Två i N är delvisbortchaktade genom odling, flera äryt- och kantskadade genomkörning m m. Den kvadratiska stensättningen (SV om ladugården),är 6x6 OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Tangeras SV ladugårdsknuten i NÖ, V-begränsningen delvis i stig Krön och sluttningar av blockbunden moränkulle. Lövskog (igenväxthag- eller ängsmark) Swedish National Heritage Board

Heritage Hunter

Första upptäckare
Aspmaja@hotmail.com
Scout (0)
4
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Hägnad

Stensträng 145 m l, fördelad på tre partier om ca 60 m (NV-SÖ) 50m (N-S) och 35 m (NV-SÖ). Den […]

Geocultural data Norrtälje

Fossil åker (60)

Röjningsröseområde, ca 110×102 m (Ö-V) med 18 röjningsrösen, 5 strängar med röjningssten samt 1 terrasskant. Röjningsrösena har bedömts vara av […]

Geostory Norrtälje

Viguls hög

I Vigelsjöområdet finns flera fornlämningar från järnåldern och bronsåldern vilket tyder på att platsen länge varit betydelsefull för människor. I […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar