Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Bytomt/gårdstomt (135)

Swedish National Heritage Board
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

Bebyggelse och odlingslämningar, inom ett ca 250x75 m st område(Ö-V). Inom detta finns minst 4 husgrunder, varav 1 efterbostadshus (i V-delen), 2 efter uthus och 1 (i NÖ-delen)sannoliktefter smedja eller bastu. Inom området finns talrika röjda ytoroch smärre odlade partier samt i S-sluttning från krönet, enkortare stensträng. Bebyggelsen är sannolikt tämligen sentida ochkan vara en av Färsna bysföre detta 4 gårdar. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Stenbunden småkuperad moränrygg. Hagmark Swedish National Heritage Board

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Offerkast
Upptäckare (3155)
51
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geostory Norrtälje

s/s Norrtelje (återkomsten)

Ångfartyget Norrtelje har legat som restaurangbåt i Norrtälje hamn sedan 1968, då hon räddades undan skrotning av en skara entusiaster. […]

Geocultural data Norrtälje

Grav – uppgift om typ saknas (5)

Enligt nedanstående uppteckning har ett gravfält borttagits vidgrustäkt inom detta område. I kvarvarande, utsparkade rester synsinga säkra tecken på fornlämningar […]

Geostory Norrtälje

Stenbergska huset

Stenbergska huset

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar