Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Vigelsjö gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

Swedish National Heritage Board
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

Bebyggelselämningar inom ett ca 125x75 m st område, somgenomvegetation och markbearbetning är tämligen väl avgränsat.Inom detta finns minst 2 husgrunder efter bostadshus, vardera medett skorstensröse (enkelstugor!), minst 1 källargrop, 1 stensatt,igenstenadbrunn (i S delen) samt ett obestämt antal grunder efterekonomibyggnader. I N och S delen ärrester efter 2trädgårdstäppor. Inom området finns flera terrasseringar ochandra odlingslämningar. Lämningarna är nu ej mätbara p.g.a.kraftig gräsvegetation. Området gör intryck av bytomt, möjligenäldre än nuvarande Vigelsjö gård (bör kollas på LMU). Tnuvarande byläge, den N är densamma som nr 30, övergiven. T OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Enl.Seovan!storskifteskarta för år 1764 (Lantmäterienheten, Länstyrelsen,karta Norrtälje nr 8) framgår att Vigelsjö by då var uppdelad itvå huvuddelar, en S -lig och en N -lig. Den S är identisk med Krön och sluttning av moränrygg V om bergshöjd. F.d. hagmark, nuimpediment vid campingplats Swedish National Heritage Board

Heritage Hunter

Första upptäckare
Aspmaja@hotmail.com
Scout (0)
4
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Stensättning (134)

1) Stensättning (?), rund, 8 m diam och 0,4 m h. Övertorvad medtvå 0,5-0,9 m st stenar samt ett par […]

Geostory Norrtälje

Heinrich Jancken i Norrtälje

Tysken Heinrich Jancken var från början anställd i svensk tjänst i Mecklenburg. I maj 1622 kom Gustav II Adolf överens […]

Geocultural data Norrtälje

Boplats (118)

Boplats, 45×20 m (NO-SV), bestående av 1 husgrundterrass med 33 stolphål, 5 gropar, 3 kulturlager, 2 härdar, 1 väggränna, rester […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar