Beskrivning

Norrtälje klarade sig från 1950-60 talens rivningshysteri där mängder av gamla svenska stadskärnor totalförstördes för att gör plats åt Domus-varhus, kommunhus och massor av nya hyreslägenheter. Detta gör att Norrtäljes gatunät ännu härstammar från medeltiden. Stora Torget som stadens rådhus från 1792 är beläget på är på exakt samma plats som den rådstuga som uppfördes där under 1622 när Norrtälje blev stad. 1600–talets rådstuga brändes ned av ryssarna 1719. År 1730 byggde Norrtäljeborna upp ett nytt rådhus. Detta blev dock nedmonterat både p g a rötangrepp och att det ansågs vara för stort. Det rådhus som står här idag uppfördes, om än något förminskat, i ursprunglig stil år 1792. Rådhuset är uppfört i två våningar och har gulmålad locklistpanel med knutlådor samt fönster- och dörrsnickerier i vitt. Taket är brutet och tegeltäckt samt försett med ett kopparklätt torn med spetsig spira och tornur med två slagklockor. Exteriören bibehåller ännu en ålderdomlig prägel, medan interiören förändrades kraftigt vid en reparation 1945. Huset renoverades sedan även 1988. ?Rådhuset inrymde ursprungligen stadens förvaltning, rådhuskällare och vaktstuga. En trappa upp ligger idag kommunens representationsvåning och ett vigselrum.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Galaxy1
Scout (0)
2
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Fornlämningsliknande lämning (88)

Fornlämningsliknande lämning. Utgörs av sentida dumphög/tipp. Antikvarisk bedömning ändrad efter ändringsanmälan av Länsstyrelsen i Stockholms län. (RAÄ dnr 326-4311-2012) Äldre […]

Geocultural data Norrtälje

Plantyp-Enskeppig

Norrtälje fick stadsrättigheter år 1622 och snart därefter byggdes en stadskyrka i trä, Mariakyrkan. Kyrkan brann då staden härjades av […]

Geostory Norrtälje

Societetsparken i Norrtälje

Societetsparken kom till i mitten av 1850-talet på förslag av stadsläkaren Pehr Georg Palmgren. Norrtälje saknade en lämplig promenadplats – […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

GeoStory

Berättar platsens historia Dela ditt material och skapa engagerande innehåll

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar