Beskrivning

Stensträng 145 m l, fördelad på tre partier om ca 60 m (NV-SÖ) 50m (N-S) och 35 m (NV-SÖ). Den är i S delen enskiktad och enradigoch gör ett sentida intryck i delvis anslutning till gammalodling Ö och N delen är tvåskiktad och två-treradig och verkarålderdomligare. N delen är delvis otydlig och avbruten förnaturliga blocksamlingar. Stenarna är i regel 0,2-0,7 m i formenganskaojämna och enstaka större ingår, i N och Ö delvisövermossade. Marken i anslutning till N-Ö delen verkar ejsärskilt röjd. Möjligen gammal hägnad! TnnOBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. G Unestam: En bok omSöderby-Karl s 378. S- och Ö- sluttande, relativt stenbunden moränmark. SkogsmarknRiksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Okänd
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Begravningsplats (4)

Begravningsplats, ungefärligt läge enligt karta från tidigt 1800-tal (trol. 1813). Området utgjorde enligt denna ”Invigd kyrkogård för Landtvärnet under sista […]

Geocultural data Norrtälje

Stensättning (5)

Stensättning, oregelbundet rund, 4 m i diam och 0,2 m h. Delvisövermossad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. I stensättningensyttre […]

Geocultural data Norrtälje

Kasern (6)

? ?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Europeana

Discover inspiring cultural heritage from European museums, galleries, libraries and archives

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar