Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Fossil åker (60)

Riksantikvarieambetet
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

Röjningsröseområde, ca 110x102 m (Ö-V) med 18 röjningsrösen, 5 strängar med röjningssten samt 1 terrasskant. Röjningsrösena har bedömts vara av äldre karaktär och odling är inte belagd i det historiska kartmaterialet. Strängarna är svårbedömda då de inte liknar de klassiska stensträngarna utan mer har karaktär av att vara röjningssten lagda i en sträng. Påträffad vid arkeologisk utredning år 2015. (Raä dnr: 3.4.2-3665-2016)

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Ben (homo) av ben obränt

framkom vid grävning för oljetank

Geocultural data Norrtälje

Fossil åker (63)

Röjningsröseområde, ca 400×250 m bestående av ett 80-tal röjningsrösen, i regel 2–4 m stora och intill 0,2 m höga, djupt […]

Geocultural data Norrtälje

Vägmärke (28)

Milstolpe, gråsten 1,55 m h (ursprungligen ca 1,1 m synlig h),0,25-0,5 m br och 0,15-0,2 m tj med profilerad bas […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar