Beskrivning

Franzon föddes 1890 i Borås och kom till Norrtälje som möbelsnickare 1910. Han engagerade sig tidigt i den kooperativa rörelsen i staden, och var biträde och kassör i föreningen från 1914. Från samma år var han också ledamot av Livsmedelsnämnden i Norrtälje. I slutet av 1910-talet anställdes han vid Handelsförbundet, blev bokhållare inom kooperationen och kontorschef vid Roslagens El AB, en firma han senare blev ägare till. Det hörde till hans livs högtidligaste ögonblick när han, efter en elektrifiering på någon av Roslagens öar, egenhändigt slagit till frånskiljaren och sett hur ljuset flödat i stugor där det tidigare bara funnits osande fotogenlampor. Då Norrtälje socialdemokratiska ungdomsklubb bildades 1910 fanns han med i styrelsen som sekreterare. Han var ledamot av stadsfullmäktige sedan 1919 och blev dess ordförande 1939. Han satt i fattigvårdsstyrelsen och nykterhetsnämnden, var ledamot i Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt, ordförande i pensionsnämnden, ordförande i beredningsutskottet, ledamot av Statens prisregleringsnämnd för elektrisk ström, ordförande i Sveriges radiohandlares riksförbund samt ordförande i Norrtälje arbetarkommun. Från 1931 var han landstingsledamot och mellan 1939 och 1956 ledamot av riksdagens första kammare. Han tog många viktiga kommunala initiativ. I konkurrens med flera andra kommuner lyckades han få Lv 3 till Norrtälje i början av 1950-talet. Han drev också på byggandet av ett gymnasium, och propagerade för en utbyggnad av den öppna sjukvården, som komplement till sjukhusvård. Ett långt livs erfarenhet hade lärt honom att man i det långa loppet kommer längst med kompromisser. Med värdefulla ideal kompromissade han dock aldrig. Han fick mycket uträttat utan att det märktes någon ansträngning. Franzon avled 1968.

  • Laur Franzon på 1920-talet. Foto: Roslagsmuseet
  • Franzons butik, Roslagens Elektriska, på Tullportsgatan. Foto: Fornminnesföreningen

Fler platser i närheten

Geostory Norrtälje

Margaretha Krook Norrtälje

Denna fantastiska karaktärsskådespelerska som många av oss beundrar, föddes 15 oktober 1925 i Stockholm. Lite senare så flyttar Margaretha med […]

Geocultural data Norrtälje

Uthus (4)

Byggnad 1900-tal

Geostory Norrtälje

Nordströms museum

Nordströms museum är ett personmuseum om en färghandlares liv och samlade föremål. Målargesällen Carl Axel Nordström kom på 1880-talet till […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Norrtälje 400 år

Projektgrupp som tillsattes för att arrangera projekt kring Norrtäljes 400 års firande

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar